Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików cookie nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w cookie sa niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam, pomiarów statystycznych oraz wyłączenia tego bannera. Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj więcej tego powiadomienia).

Ochrona środowiska

DZIAŁANIA JAKIE PODEJMUJEMY NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  • Prowadzimy okresową kontrolę poziomu emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z emitorów urządzeń technologicznych zlokalizowanych na terenie firmy.
  • Utrzymujemy standardy emisji lotnych związków organicznych (LZO) dla emitorów urządzeń technologicznych zlokalizowanych na terenie DGS.
  • Stosujemy takie formy usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów.
  • Gromadzimy i segregujemy odpady na swoim terenie, w wyznaczonych, zorganizowanych i opisanych miejscach w sposób zapobiegający negatywnemu ich oddziaływaniu na środowisko. Umożliwia to ich dalszy recykling i odzysk.
  • Zastępujemy i stosujemy, wszedzie tam, gdzie jest to możliwe, środki i substancje przyjazne środowisku, tj. nie zaiwerające substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
  • W wyposażeniu zakładu posiadamy mobilne zestawy ekologiczne zawierające środki do usuwania ewentualnych wycieków i rozlewisk substancji ropopochodnych.
  • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi jednostkami posiadającymi wymagane decyzje w zakresie dalszego gospodarowania odpadami, np. z laboratoriami posiadającymi akredytacje.
  • W ramach lepszego dbania o środowisko stosujemy wymagania i wytyczne systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001, na który posiadamy certyfikat.
  • Realizujemy w oparciu o środki unijne projekt „Wprowadzenie technologii odzysku energii” w ramach Progamu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • Podjęliśmy działania dla realizacji projektu budowy i montażu urządzenia „dopalacza”, którego zadaniem jest redukacja emisji lotnych związków organicznych.