Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików cookie nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w cookie sa niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam, pomiarów statystycznych oraz wyłączenia tego bannera. Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj więcej tego powiadomienia).

CSR

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to strategia zarządzania polegająca na poszukiwaniu korzystnych rozwiązań zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego otoczenia zewnętrznego. Również firma DGS SA zobowiązała się do współpracy z pracownikami, ich rodzinami oraz ze społeczeństwem jako całością, w celu poprawy jakości ich życia. Odpowiedzialność firmy oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i ma na celu budowanie pozytywnych relacji.

Wyróżniamy najważniejsze obszary działań CSR, którymi są:

  • Działania adresowane do pracowników, obejmujące m.in. poprawę warunków pracy, równe traktowanie, szkolenia i rozwój zawodowy, zapewnienie większej satysfakcji zawodowej, włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji w firmie czy pomoc finansową dla osóba zatrudnionych
    i ich rodzin.
  • Działania skierowane do społeczeństwa, obejmujące m.in. poprawę lokalnej infrastruktury, wsparcie finansowe lub materialne instytucji, populacji krajów rozwijających się oraz wolontariat (np. wsparcie finansowe i czynny udział w budowaniu placu zabaw dla dzieci lub odnawianiu szkolnych sal lekcyjnych, wsparcie materialne schroniska dla zwierząt czy pomoc pieniężna na dożywianie dzieci w Afryce).
  • Działania skierowane na rynek, obejmujące m.in. poprawę jakości produktów, sprawiedliwą politykę cenową, terminowe regulowanie zobowiązań czy współpracę z lokalnymi partnerami.
  • Działania na rzecz środowiska naturalnego, obejmujące m.in. projektowanie produktów oraz procesów produkcji przyjaznych dla środowiska, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Podsumowując, odpowiedzialny biznes to dla Nas długofalowe strategiczne podejście, które zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa czlowieka, pracowników, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.