Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację stanu akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików cookie nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w cookie sa niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam, pomiarów statystycznych oraz wyłączenia tego bannera. Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj więcej tego powiadomienia).

Odzysk energii

unia

Tytuł projektu:  „Wprowadzenie technologii odzysku energii jako elementu procesu produkcyjnego w DGS SA Włocławek”.

 1. Ogólne dane charakteryzujące projektDecyzja o realizacji projektu została podjęta przez Zarząd na podstawie przeprowadzonych wstępnych analiz związanych z optymalizacją kosztów produkcji przy osiągnięciu założonego efektu ekologicznego. Analizy te wykazały, że realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energochłonności procesu produkcyjnego, poprzez zmianę procesu produkcyjnego polegającą na budowie instalacji do odzysku ciepła z energii.Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło pod koniec 2009 r., a jego zakończenie planowanejest na 31.03.2011r. Planowany całkowity koszt projektu to 2.635.200 pln, w tym ze środków UE będziepochodziło 648.000 pln.
 2. Cele, zakres i etapy projektuCelem projektu jest racjonalizacja gospodarki zasobami w DGS SA. polegająca na wprowadzeniu zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, która przyczyni się do zmniejszenia energochłonności w dużym zakładzie produkcyjnym.Realizacja projektu polega na budowie instalacji związanej z odzyskiem ciepła z kominów linii lakierniczych w celu zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego tj. gazu poprzez zastąpienie go ciepłem odpadowym, co umożliwi zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego. Obecny proces polega na tym, że linie do bocznego zdobienia zakrywek firmy Montoli są ogrzewane za pomocą procesu spalania gazu. Ogrzewanie komór pieców realizowane jest poprzez uzyskanie energii otrzymywanej w wyniku spalania gazu.Po realizacji projektu ogrzewanie będzie się odbywało poprzez wymienniki ciepła, co oznacza, że do przestrzeni grzewczych pieców energia cieplna będzie dostarczona bez spalin. Efektem tej zmiany technologicznej będzie wprowadzenie nowego procesu suszenia wytłoczek zakrywek typu pilfer- proof. Dodatkowym atutem realizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia reakcji chemicznych oparów rozpuszczalników z produktami spalania gazu, co przyczyni się również do wzrostu jakości produktu finalnego (zakrywek).
 3. Planowany efekt ekologiczny to:
  • użycie odzyskanej energii na ogrzanie zakładu w sezonie grzewczym i ciepłą wodę dla węzłów sanitarnych w okresie całego roku w dniach kiedy pracują linie poligrafii arkuszowej,
  • użycie odzyskanej energii częściowo w okresie sezonu grzewczego i całkowicie poza sezonem grzewczym do ogrzania linii technologicznej,
  • zmniejszenie zużycia gazu ziemnego,
  • zmniejszenie ilości energii cieplnej wprowadzonej do atmosfery o 72-80% dotychczasowej emisji z kominów dopalaczy.
  • Szacunkowa wartość odzyskanej energii z kominów 1,3-1,4 MW.
 • Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym:
  • SO₂ – 0,000043 Mg/rok
  • NO₂ – 0,694312 Mg/rok
  • CO – 0,195158 Mg/rok
  • CO₂ – 1064,694 Mg/rok
  • Pyły – 0,008131 Mg/rok
 • Podpisanie decyzji o dofinansowaniu projektu

W dniu 26 stycznia 2010 roku w oparciu o zakończoną pozytywnie ocenę merytoryczną  I i II stopnia , Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski, zatwierdził listę rankingową wniosków z II rundy aplikacyjnej dla IV Priorytetu-Działanie 4.2 POliŚ, na której na 9 pozycji znajdował się przez Spółkę projekt pt. „Wprowadzenie technologii odzysku energii jako elementu zmiany procesu produkcyjnego w DGS S.A. Włocławek”, nr POIS.04.02.00-00-013/09.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej POliŚ, tj.www.pois.gov.pl

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie

Dnia 7 kwietnia 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.”Wprowadzenie technologii odzysku energii jako elementu zmiany procesu produkcyjnego w DGS S.A. Wloclawek, nr POIS.04.02.00-00-013/09.

 • Realizacja inwestycji

 

l.p.

Nazwa zadania

Początek

Koniec

Czas realizacji(w m-cach)

2009

2010

2011

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOT. KONSTRUKCJI

17.08.2009

02.10.2009

1,5

x

x

2

INSTALACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA – I ETAP

28.09.2009

24.01.2011

16

x

x

x

x

x

x

x

3

INSTALACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA – II ETAP

01.10.2010

31.03.2011

6

x

x

4

INSTALACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA – zakup oleju termalnego

04.05.2010

31.01.2011

9

x

x

x

x

5

MODERNIZCJA KOTŁOWNI – wykonanie i montaż konstrukcji pod ekonomizery oraz montaż 4 ekonomizerów

18.11.2009

15.04.2010

5

x

x

x

6

MODERNIZCJA KOTŁOWNI – Wykonanie izolacji urządzeń wraz z instalacją olejową i wodną.

22.04.2010

31.03.2011

10,75

x

x

x

x

7

MODERNIZCJA KOTŁOWNI – wykonanie olicznikowania odbiorników gazu.

29.03.2010

30.06.2010

2

x

x

8

MODERNIZCJA KOTŁOWNI – Wykonanie przebudowy kotłowni

29.03.2010

31.05.2010

2

x

x

9

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZCJĄ PROJEKTU – nadzór I etapu

15.12.2009

31.10.2010

10,5

x

x

x

x

x

10

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZCJĄ PROJEKTU – nadzór II etapu

29.10.2010

31.03.2011

5

x

x

Miło jest nam poinformować, że realizowany przez Spółkę projekt pt. „Wprowadzenie technologii odzysku energii jako elementu zmiany procesu produkcyjnego w DGS SA Włocławek” został terminowo zakończony.

W dniu 15.06.2011r. dokonano odbioru końcowego instalacji odzysku energii, w ramach której wykonano zadania jak poniżej:

 1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOT. KONSTRUKCJI
 2. INSTALACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA – zakup, dostawa i montaż urządzeń i instalacji wraz z pracami rozruchowymi z firmą Gamar wg umowy z dnia 28.09.2009r.- etap I w tym:4 ekonomizery typu H1.2-1600/633-8F-ET8-Gl-Ro18x1,5-D6(U),szafa zasilająco-sterownicza z osprzętem i okablowaniem, rurociągi z osprzętem (16 siłowników,4 pompy,2 wymienniki płaszczowo-rurowe,2 sprzęgła hydrauliczne)- 400mb
 3. INSTALACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA – zakup, dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji wraz z pracami rozruchowymi z firmą Gamar wg umowy- etap II w tym:12 wymienników olej termalny-powietrze typu 1.1-600/592-2V-ET8-FE41NTL2,5-D5 o mocy 61,87 KW i wadze 150 kg każdy, rurociągi z osprzętem(zawory, termometry, siłowniki) długość rzędu 300mb,układ sterowania wraz z okablowaniem
 4. INSTALACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA – zakup oleju termalnego typu Thermia B prod. Shell rzędu 12 tys. litrów – materiał niezbędny do uruchomienia instalacji
 5. MODERNIZCJA KOTŁOWNI – wykonanie i montaż konstrukcji pod ekonomizery oraz montaż 4 ekonomizerów głównych. Montaż na konstrukcjach nośnych na wysokości h=8mb z uzyciem ciężkiego dźwigu typu Coles-N-80 ton 4 ekonomizerów typu H1.2-1600/633-8F-ET8-Gl-Ro18x1,5-D6(U),moc cieplna 278 KW, waga 1200 kg z wbudowaniem ich w przewody kominowe dopalaczy
 6. MODERNIZCJA KOTŁOWNI – Wykonanie izolacji urządzeń (4 sztuki ekonomizerów) wraz z instalacją olejową i wodną. Rurociągi na zewnątrz i wewnątrz (l-rzędu 700mb) z osprzętem (np. sprzęgła hydrauliczne i wymienniki z pkt 2)
 7. MODERNIZCJA KOTŁOWNI – wykonanie olicznikowania odbiorników gazu. Olicznikowanie kotłowni nr 1-gazomierz G25,kotłownia”Viessmann”-gazomierz G100,Ritchmondy-podgrzewacze c.w.u.-2 gazomierze G1,6,Montoli-2 gazomierze G65
 8. MODERNIZCJA KOTŁOWNI – Wykonanie przebudowy kotłowni w tym: wymiana drzwi na ognioodporne klasy E 120 szer.1,2m,naprawa tynków i posadzek, odnowienie ścian i sufitu, zdemontowanie stropu nad pomieszczeniem wyznaczonym na węzeł cieplny
 9. NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZCJĄ PROJEKTU – nadzór I etapu wg umowy z dnia 15.12.2009r
 10. NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZCJĄ PROJEKTU – nadzór II etapu wg oferty na ogłoszenie przetargowe

Instalacja odzysku energii została przekazana do eksploatacji.